Yaxşılıqla bağlı sözlər, ayələr, hədislər

Yenilənmə tarixi: 2023-05-04

Yaxşılığı ifadə edən ən gözəl fikirləri, ayə və hədisləri bir yerə toplamışıq. Onları sosial hesabınızda paylaşa, yaxınlarınıza göndərə bilərsiniz.

Yaxşılıqla bağlı 5 fikir

1. Yaxşılıq etməyi bilməyən insana bildiyi başqa şeylərdən xeyir gəlməz.

2. İnsana edilən yaxşılığın tez-tez xatırlanması onu günahlandırmaqla eynidir.

3. İnsan yalnız digər insanlara yaxşılıq etməklə Allaha yaxınlaşa bilər.

4. Yaxşılığı gizlətmək pisliyi gizlətməkdən daha yaxşıdır.

5. Yaxşılıq axtarsan, insanda pislik qalmaz.

Yaxşılıqla bağlı sözlər

Yaxşılığa aparan yol çox çətin görünsə də, tapıla bilən yoldur.

Xeyirxahlığı düşünmək bizi cəsarətlə yaşamağa məcbur edir.

Dünyadakı ən böyük yaxşılıq qorxu içində yaşayan bir insanın təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

Yaxşılığınıza inanılmasını istəyirsinizsə, bu barədə danışmayın.

Heç bir şəxsi mənfəət düşünmədən, yalnız yaxşılıq üçün yaxşılıq etməliyik.

Yaxşılıq yaxşılıq gətirər, yamanlıq nəyə gərəkdir?

Yaxşılıq elə, minnət qoyma.

Yaxşılıqla bağlı

Yaxşılığın şər üzərində qələbəsi, pis insanın yaxşı insan olmağı deməkdir. Bu, qaranlığı işığa çevirir və təhrif olunmuş şeyləri düzəldir.

Gördüyün yaxşılığı unutma, əvəzində yaxşılıq et, ancaq pisləri səndən uzaqlaşdırmağın bir yolunu tap.

Yaxşılığa gücün çatmırsa, heç olmasa pislik etmə.

Yaxşılıq insanlıq sənətidir.

Ah, bütün bu yaxşı əsərlərin müəllifləri yazdıqlarının yarısına əməl etsəydilər, daha yaxşı bir dünyada yaşayardıq.

Yaxşılıqla bağlı gözəl sözlər

Xeyirxahlıq heç vaxt boşa getməyən bir sərmayədir.

İnsan həyatında üç vacib məqam vardır: birincisi - yaxşı insan olmaq, ikincisi - yaxşı insan olmaq, üçüncüsü - yaxşı insan olmaq.

Yaxşılıq edə bilən, lakin etməyən bir şəxs cinayət etmiş sayılır.

Allahın sizə yaxşılıq etdiyi kimi, siz də insanlara yaxşılıq edin.

Yaxşılıq və təqva ilə kömək edin, pislik və düşmənçiliklə kömək etməyin, Allahdan qorxun, çünki Allahın əzabı ağırdır.

Yaxşılığı bilməyənə yaxşılıq etmə.

Yaxşılıq et dənizə at

Yaxşı şeylər yalnız planlandıqda olur, pis şeylər özbaşına yaranır.

Daha yaxşı olmağa çalışmayan yaxşı olaraq qala bilməz.

Yaxşılıq etmək qabiliyyəti, həyata ən dərin məna və əhəmiyyət verən bir xüsusiyyətdir.

Yaxşılıq et, dənizə at, balıq bilməsə də, xaliq bilər.

Yaxşılığı təmiz şəkildə, gözəl çiçəklərin qoxusu tək etməsəniz, onun nə faydası olar?

Səhv etmək fürsəti gündə min dəfə, yaxşılıq fürsəti ildə bir dəfə gəlir, ona görə də bu fürsəti qaçırmaq olmaz.

Yaxşılıq açan qapıya, sevgi qonar.

Yaxşılıqla bağlı sözlər yazılı şəkil

Quranda yaxşılıq haqqında ayələr

Şübhəsiz, Allah təqva sahibləri və yaxşılıq edənlərlə bərabərdir.

Kişilər və qadınlar, bütün möminlər bir-birlərinə dost və qəyyumdurlar. Yaxşılığı əmr edərlər, pislikdən uzaqlaşarlar, namaz qılarlar, zəkat verərlər, Allaha və Rəsuluna itaət edərlər. Allah onlara mərhəmətlə hökm edəcəkdir, çünki Allah qüdrətli və müdrikdir.

Müsəlmanlara zərər vermək, kafirlik etmək, müsəlmanların arasına nifaq salmaq, Allaha və Rəsuluna zidd hərəkət etmək üçün məscid tikdirənlər var. “Yaxşılıqdan başqa məqsədimiz yoxdur” desələr də, Allah onların yalançı olduğunu bilir.

Günün hər iki tərəfində və gecənin saçaqlarında (gündüz saatlarında) namaz qıl! Şübhəsiz ki, yaxşılıq pis əməlləri aradan qaldırır. Bu düşünə bilənlər üçün bir öyüd-nəsihətdir.

"Yoxsa həqiqətən Yusifsən?"- onlar soruşdular. O cavab verdi: "Mən Yusifəm və bu isə mənim qardaşımdır. Allah bizə öz lütfünü bəxş etmişdir. Həqiqətən, kim Allahdan qorxsa və səbr etsə, şübhəsiz ki, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını gecikdirməz."

Musa igidlik çağına qədəm qoyduqda və yetkinləşəndə ona hikmət və elm verdik. Yaxşılıq edənləri belə mükafatlandırırıq.

Ya Məhəmməd! Mənim tərəfimdən de: "Ey sadiq bəndələrim! Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənlər üçün bir gözəllik vardır. Allahın torpağı genişdir. Səbirli olanların mükafatı hesabsız ödəniləcək”.

Yaxşılıq və pislik eyni deyil. Pisliyi ən yaxşı şəkildə dəf et. O zaman səninlə düşmən münasibətində olan birinin səmimi dosta çevrildiyini görərsən.

Allah iman gətirib yaxşı işlər görən qullarını bununla müjdələyir. Ya Məhəmməd! De: "Mən bu təbliğimə qarşı sizdən qohumluqda sevgidən başqa heç bir xərc istəmirəm”. Kim yaxşı bir iş görsə, onun rifahını da artırırıq. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, şükrün qarşılığını verər.

Allah sizinlə din mövzusunda döyüşməyənlərə və yurdunuzdan qovmayanlara yaxşılıq etməyinizi qadağan etmir, çünki Allah ədalətli olanları sevir.

İnsanlara valideynlərinə yaxşılıq etmələrini tövsiyə etdik. Anası onu zəhmətlə bətnində gəzdirdi və əziyyətlə dünyaya gətirdi. Ana bətnində qalması ilə süddən kəsilməsi müddəti 30 aydır. Nəhayət, insan yetkinlikləşib qırx yaşına çatdıqda deyir: "Ey Rəbbim! Mənə və valideynlərimə bəxş etdiyin nemətlərə görə sənə təşəkkür etmək üçün mənə ilham ver. Mənim nəslimdən olanları da əməli saleh et. Tövbə etdim və sənə üz tutdum. Mən həqiqətən müsəlmanam”.

Yazıq o adamdır ki, yaxşılıq etmir.

Yaxşılıq edən yaxşılıq görər.

Yaxşılıq yerdə qalmaz.

Yaxşılıq ağac başında - tutmaq çətin, yamanlıq ayaq altında - atmaq çətin.

Quranda yaxşılıq haqqında ayələr

Həqiqətən, biz bundan əvvəl Ona yalvarırdıq, çünki yaxşılıq edən və mərhəmətli olan yalnız Odur.

Yox yox! Hər kim yaxşılıq dolu üzünü Allaha çevirsə, onun mükafatını Allah verər. Onlar üçün qorxu yoxdur və kədərlənməyəcəklər.

Üzünüzü şərqə və ya qərbə çevirmək yetkinlik deyil, ancaq o şəxslərdir ki, Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba və bütün peyğəmbərlərə iman gətirib yaxınlığı olanlara, kasıblara, yolda qalanlara, dilənənlərə və əsirlərə ürəkdən kömək edirlər. Namaz qılıb zəkat verirlər. Sıxıntılı zamanda, xəstə olanda səbir və qətiyyət göstərənlər var ha, doğru olanlar da onlardır, qorunanlar da...

Sözünüzün üstündə durmağınız, pislikdən çəkinməyiniz və insanların arasını düzəltməyiniz üçün Allahı andlarınıza hədəf etməyin. Allah hər şeyi eşidir və bilir.

Yenə onlardan: "Ya Rəbbimiz! Bizə dünyada və axirətdə gözəllik ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru!" deyənlər var.

Qadınlara toxunmadan, hər hansı zərər vermədən boşayırsınızsa, burada günah yoxdur. Onlara mal-mülk verin. İmkanı az və ya çox olan öz imkanlarına görə gözəlliklə faydalandırmalıdır. Bu, yaxşılıq edənlərə borcdur.

Yaxşılıq ayaq açıb gəzəndir.

Mənalı sözlərin davamı olaraq:

Məqaləyə emosiya bildir:
emotion
28
emotion
1
emotion
3
emotion
1
emotion
7
emotion
1
emotion
3
Dostlarınla paylaş:
2 il əvvəl
15258 dəfə oxundu
ilk.az-çılar nə deyir?