200+ ən çox qoyulan qız adları və mənaları 2022

Son zamanlarda qız uşaqlarına qoyulan ən populyar adları araşdırdıq və mənalarını tapdıq. 200+ ən gözəl qız adlarının siyahısını təqdim edirik. Ən yaxşı qız adları və mənalarını əlifba sırasına görə sıralayırıq.

Son zamanlarda Azərbaycanda ən çox qoyulan qız adları bunalardı: Zəhra, Nuray, Aylin, Mələk, Zeynəb, Məryəm, Fatimə, Dəniz, Damla, Xədicə, Leyla, Mədinə, Ayan, Gülay, Səma, İnci

A hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Andiyə: Saleh, Cənnətlik.
Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət.
Afitab: Günəş işığı.
Ahu: Ceyran, maral.
Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan.
Aminə: Qorxusuz.
Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.
Asiyə: Dirək, kədərli qadın.
Aslı: Təməlli, köklü.
Asuman: Göy, göy qübbə, səma.
Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.
Atifət: Bir səbəbi olmadan hiss edilən sevgi.
Ayfer: Ay işığı.
Ayla: Qadın, xanım.
Aylin: Ayın ətrafından görülən işıqlı dairə.
Almas Fars Yaraşıqlı, gözəl
Aybəniz: Ay camallı, gözəl
Aygün: Gözəl, ismətli
Aysun: Ay ,su
Aytən Türk Ayın yarısı

B hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ən gözəl qız adları

Badam: Dəyərli, gözəl, ləyaqətli
Banuçiçək: Yüksək, ali
Barat: Paklık, təmizlik
Bəsti: Kifayət
Bəyim: Xanım
Banu: Ev qadını.
Behiye: Gözəl, cazibədar qadın.
Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.
Bengi: Sonsuz, narkoman.
Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq.
Bərən: Quzu.
Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.
Bərirə: Ehsan sahibi, sadiq.
Bərna:Gənc, cəsur, cavan.
Besamət: Gülər üzlü.
Bəyxatun: Xaqanın xanımı.
Bəyza: Çox ağ, çox təmiz, parlaq.
Bilgə: Bilgisiylə davranışları bir-birinə uyğun gələn.
Binnaz: Çox nazlı.
Birgül: Tək və bənzərsiz gül.
Buket: Demət, çiçək demədi.
Burc: Təzə dal, filiz.
Burçin: Dişi maral.
Burcu: Gözəl iy verən.
Büşra: Müjdə, sevinc, xeyirli xəbər. Tələsik, tez.

C hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.
Cangül: İş açıcı.
Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi.
Cəmilə: gözəl qəşəng
Çərkəz: Gözəl, incə
Ceyla Svaxili Ata, övladının doğulmasından əziyyət çəkən
Ceyran: İncə, alagözlü, mülayim
Çiçək: Gül, çiçək
Çimnaz: Naz, qəmzə

D hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Dəniz: Dəniz, su, aydınlıq
Dilbər: Gözəl, sevimli
Dinara: qiymətli, dəyərli, yeganə
Durna: Köçəri quş
Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox.
Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay.
Didar: Üz,çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü.
Dilara: Könül alıcı, sevgili.
Dilruba:Könül qapan, hər kəsi özünə bağlayan.
Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən.
Dürdanə:İnci dənəsi, inci səpən.

Ə hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Əbru: Qaş.
Əda: Rəftarı xoş, nazlı.
Əfsər: Tac.
Əla: Sarıya çalar şabalıdı.
Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.
Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey.
Ərva: Çox gözəl,son dərəcə cəsur və igid adam.
Əsma: Adı olan.
Əminə: Etibarlı, mömin
Əsra: Gecə səfərinə çıxan.

E hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ejla: saf, təmiz, nəcib
Eleonora Fransız Parıldıyan, Elen adından əmələ gələn
Ellada Yunan mədəniyyət,tərbiyə
Elnarə: nar-alov mənasındadır, odlu qız
Elvin İngilis Elfin dostu
Emilia Latın Zəhmətkeş, təkəbbürlü

F hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Fatima: Məhəmmədin qızı
Fidan: pöhrə, budaq
Firəngiz: Yaradan, doğuran
Fizzə: Gümüş
Flora: Çiçək, çiçəklənən
Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı
Fərdiyə: Tək və bənzərsiz.
Fərah: Bol, geniç, şən, açıq.
Feray: Parlaq, işıqlı ay.
Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.
Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən.
Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq, parlayan, nurlu.
Füsun: Sehr, əfsun.

G hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Gövhər: Cəvahirat, həyat bəxş edən
Gülçin: Gül dərən
Güləbətin: Hamıdan göyçək
Gülər: Xoşbəxtlik, sevinc
Gülgəz: Al, qırmızı
Gülnaz: Çiçək, gül
Gülşən: Çəmənlik, güllük
Gültəkin: Təravətli, tər-təmiz
Günay: İşıq, nur

Günel: səhər küləyi
Günəş: Səxavət hökmdarı

H hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Qız uşaqlarına qoyulan ən mənalı adlar

Həcər: İgid, mərd qadın
Hicran: Ayrılıq, qoyub getmə
Hökümə: Mühakimə, hakimiyyət
Humay: Xoşbəxtlik gətirən
Hüsniyyə: Gözəllik
Hasna: Çox gözəl qadın.
Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı.
Huri: Cənnət qızı kimi gözəl.
Huriyə: Çox gözəl.
Hülya: Xəyal.
Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl

İ hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

İlahə: ilahi, varlıq
İntizar: Gözləmə, həsrət çəkmə
İradə: Əzmkarlıq, təmkinlik
İrəm:Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça.

J hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Jalə: Şeh, şəbnəm
Jasmin: Gül adı:, Jessamin sözünün arxaik forması, Allahdan hədiyyə

K hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Kəklik: Yaraşıqlı, zirək, incə
Könül: könül, qəlb, ürək
Kövsər: Bol, tükənməz
Kübra: Aristokrat, böyük, kübar

L hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Lalə: Gözəl, qəşəng
Lamiyə: incə və zərif ulduz
Layla: Gecə, gecə anadan olmuş, sevgilim
Ləman: Qaranlıqda işıq
Lətafət: İncəlik, xeyirxahlıq
Leyla: Gecə

M hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Maral: Gözəl, incə
Mariya Yəhudi Sevimli, şirin
Mədinə: Müqəddəs, səcdə olunan
Məhbubə: Sevimli, əziz, çox yaxın
Mehriban: Sədaqətli, xoşxasiyyət, vəfalı, gülərüzlü
Məhsəti: Gözəl, böyük, dahi
Məlahət: Gözəl, incə, cazibədar
Məryəm: Üstün, bakirə
Mərziyə: Məmnun edən, xoşagələn
Məsumə: Pak, təmiz, günahsız
Mətanət: İgidlik, möhkəmlik
Mətləb: Məlum olmıyan, axtarışta olan
Minira Latın Cavanlar
Mirvari: Mirvari, bəzək daşı
Munisə: Mehriban, istiqanlı
Mürən: təmiz, pak

N hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Narmin: Yumşaq, incə, zərif
Natalya Latın Mövlud günündə doğulmuş
Natəvan: Bacarıqsız, taqətsiz
Nazlı: Gözəl, incə
Nazpəri: nazlı pəri, gözəl
Nərgiz Yunan Gözəl, qürurlu
Nəsrin: Dağ çiçəyi
Nəzrin: su zanbağı,tənha çiçək
Nigar: Gözəl, yaraşıqlı, sədaqətli
Nuray: İşıq
Nuridə: Gözümün işığı

P hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ən populyar qız adları və mənaları

Pakizə: Təmiz, pak
Pəri: Gözəl, füsunkar
Pərvanə: Vəfalı, sədaqətli
Pervin: 7 qardas ulduzdan en balacasi
Pınar: Çeşmə, bulaq

R hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Raisa: Ailəli qadın
Rana: xoş ətirli,gözəl bir gül
Raziyə: Ağıllı, ismətli, gözəl
Rəhilə: Allahın sevimlisi
Rəna: Yaraşıqlı, incə, gözəl
Renata Latın İntibah
Roza Macar Zanbağ və ya qızıl gül
Rufina Yunan tünd sarı saçlı
Rumiyyə: Gözəl, incə qız

S hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Sabina Latın Qədim Italiya mədəniyyətinin nəticəsidir, Sabin tayfası
Salatın: Sultan, səcdə olunan
Şamama: Ətirli
Sara: Xanım
Səbnur: gecə nuru
Sədaqət: Vəfa, etibar
Səfiyyə: Səmimi, seçilmiş dost
Səfurə: Zərif, yaraşıqlı, incə
Səkinə: Sakitlik, dinclik
Səmayə: Uca, yüksək
Şəms: günəş
Sənubər: Ucaboylu, düzqamətli
Sərvinaz: İncə, sehrli,yaraşıqlı
Sevda: Məhəbbət, eşq, sevgi
Sevil: Qoy məni sevsinlər
Sevinc: Sevinc, məhəbbət
Səyyarə: Hərəkət, gəzinti
Sima: Bəniz, üz, çöhrə
Simuzər: Xəzinə, qızıl
Solmaz: Gül, çiçək
Sona: Gözəl
Suad: xöşbəxtlik, səadət
Suğra: Böyük, uca
Sürəyya: Parlaq, incə
Sürmə: Sürmə
Sveta Russia İşıq saçan

T hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Tamara Russia Gözəl qız
Tamilla Fransız İsmətli, gözəl
Təranə: Musiqi, melodiya
Türkan: Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən həyat yoldaşı.

V hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Vəfa: Sədaqət, etibar, inam
Vera Russia Inam, etibarlıq
Vəsilə: Ayrılmaz, qovuşmuş
Vüsalə: sevgi, məhəbbət, səadət

X hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Xalidə: gozel, qəşəng
Xanım: Xanım
Xədicə: Birinci, ilkin
Xumar: Yaraşıqlı, alagözlü
Xuraman: Ucaboylu, incə, qamətli

Y hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Yadigar: Yada salan, xatırlayan
Yasəmən Yunan Göz oxşayan, xoş ətirli
Yeganə: Tək, səmimi
Yəldəm: Tez, çevik.

Z hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Zarina: qızılı
Zəhra: Parlaq, çiçək
Zəkiyyə: alicenab, gözəl, cazibədar, ağıllı
Zəminə: Zəmanət, təminat
Zərifə: Zərif, incə hərəkət etmək
Zeynəb: Gözəl, yaraşıqlı
Ziba: gözəl
Zirba: uca, hundur
Zivər: Bəzək, daş-qaş
Zübeydə: Çiçək, gül
Züleyxa: Su pərisi
Zümrüd: dəyərli, qiymətli

Məqaləyə emosiya bildir:
2 il əvvəl
67913 dəfə oxundu
ilk.az-çılar nə deyir?
Fikirlər (13)
Vusale (6 ay əvvəl)
Menim adma cox gozel yazi lar
Şəbnəm (6 ay əvvəl)
Fikrim yoxdu
ŞƏHRABANI (8 ay əvvəl)
Adlarin bezilerine bayildım bezilerini hec sevmedim
Xeyale (8 ay əvvəl)
Menasi
Tutu (8 ay əvvəl)
?
Gulay (10 ay əvvəl)
Menim adimi yazmiyiblar
Elif (11 ay əvvəl)
Çox gozel qiz adlaridi
Xanım (11 ay əvvəl)
Xoşbextlik
Mələk (1 il əvvəl)
Şirin
Raqil (1 il əvvəl)
Tewekkur sizlere yaraduclar
Oxşar yazılar
Ən yaxşı protein tozu tövsiyələri və markaları
Proteinlər insan orqanizmi üçün olduqca faydalıdır. Xüsusilə əzələlərin quruluşunda...
 • 2 ay əvvəl
 • 905
Çarəsiz olanda necə güclü olacağınızı bilirsinizmi?
Problemlərin üzərinə gedin ki, onlar sizin üzərinizə gəlməsin. Prof. dr. Yıldız...
 • 5 ay əvvəl
 • 936
Süd və qulluq
Təbiətdə yüksək nisbətdə yalnız süddə olan laktoza: 1-Enerji...
 • 6 ay əvvəl
 • 968
WhatsApp Plus: Yüklə, nədir və necə yükləmək olar?
WhatsApp Plus, Android istifadəçiləri arasında xüsusilə məşhur olan üçüncü tərəf...
 • 6 ay əvvəl
 • 1650
Qəhvə və çay ləkələrini necə təmizləmək olar?
Təmizlənməsi çox çətin olan qəhvə ləkəsi quruyanda işləri daha da çətinləşdirir....
 • 6 ay əvvəl
 • 1024
Psixoloji cəhətdən güclü qalmağın 8 üsulu
Bəzən özümüzün, bəzən də ətrafımızdakı insanların çətin, üzücü hallar...
 • 7 ay əvvəl
 • 1141