200+ ən çox qoyulan qız adları və mənaları 2022

Son zamanlarda qız uşaqlarına qoyulan ən populyar adları araşdırdıq və mənalarını tapdıq. 200+ ən gözəl qız adlarının siyahısını təqdim edirik. Ən yaxşı qız adları və mənalarını əlifba sırasına görə sıralayırıq.

Son zamanlarda Azərbaycanda ən çox qoyulan qız adları bunalardı: Zəhra, Nuray, Aylin, Mələk, Zeynəb, Məryəm, Fatimə, Dəniz, Damla, Xədicə, Leyla, Mədinə, Ayan, Gülay, Səma, İnci

A hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Andiyə: Saleh, Cənnətlik.
Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət.
Afitab: Günəş işığı.
Ahu: Ceyran, maral.
Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan.
Aminə: Qorxusuz.
Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.
Asiyə: Dirək, kədərli qadın.
Aslı: Təməlli, köklü.
Asuman: Göy, göy qübbə, səma.
Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.
Atifət: Bir səbəbi olmadan hiss edilən sevgi.
Ayfer: Ay işığı.
Ayla: Qadın, xanım.
Aylin: Ayın ətrafından görülən işıqlı dairə.
Almas Fars Yaraşıqlı, gözəl
Aybəniz: Ay camallı, gözəl
Aygün: Gözəl, ismətli
Aysun: Ay ,su
Aytən Türk Ayın yarısı

B hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ən gözəl qız adları

Badam: Dəyərli, gözəl, ləyaqətli
Banuçiçək: Yüksək, ali
Barat: Paklık, təmizlik
Bəsti: Kifayət
Bəyim: Xanım
Banu: Ev qadını.
Behiye: Gözəl, cazibədar qadın.
Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.
Bengi: Sonsuz, narkoman.
Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq.
Bərən: Quzu.
Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.
Bərirə: Ehsan sahibi, sadiq.
Bərna:Gənc, cəsur, cavan.
Besamət: Gülər üzlü.
Bəyxatun: Xaqanın xanımı.
Bəyza: Çox ağ, çox təmiz, parlaq.
Bilgə: Bilgisiylə davranışları bir-birinə uyğun gələn.
Binnaz: Çox nazlı.
Birgül: Tək və bənzərsiz gül.
Buket: Demət, çiçək demədi.
Burc: Təzə dal, filiz.
Burçin: Dişi maral.
Burcu: Gözəl iy verən.
Büşra: Müjdə, sevinc, xeyirli xəbər. Tələsik, tez.

C hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.
Cangül: İş açıcı.
Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi.
Cəmilə: gözəl qəşəng
Çərkəz: Gözəl, incə
Ceyla Svaxili Ata, övladının doğulmasından əziyyət çəkən
Ceyran: İncə, alagözlü, mülayim
Çiçək: Gül, çiçək
Çimnaz: Naz, qəmzə

D hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Dəniz: Dəniz, su, aydınlıq
Dilbər: Gözəl, sevimli
Dinara: qiymətli, dəyərli, yeganə
Durna: Köçəri quş
Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox.
Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay.
Didar: Üz,çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü.
Dilara: Könül alıcı, sevgili.
Dilruba:Könül qapan, hər kəsi özünə bağlayan.
Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən.
Dürdanə:İnci dənəsi, inci səpən.

Ə hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Əbru: Qaş.
Əda: Rəftarı xoş, nazlı.
Əfsər: Tac.
Əla: Sarıya çalar şabalıdı.
Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.
Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey.
Ərva: Çox gözəl,son dərəcə cəsur və igid adam.
Əsma: Adı olan.
Əminə: Etibarlı, mömin
Əsra: Gecə səfərinə çıxan.

E hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ejla: saf, təmiz, nəcib
Eleonora Fransız Parıldıyan, Elen adından əmələ gələn
Ellada Yunan mədəniyyət,tərbiyə
Elnarə: nar-alov mənasındadır, odlu qız
Elvin İngilis Elfin dostu
Emilia Latın Zəhmətkeş, təkəbbürlü

F hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Fatima: Məhəmmədin qızı
Fidan: pöhrə, budaq
Firəngiz: Yaradan, doğuran
Fizzə: Gümüş
Flora: Çiçək, çiçəklənən
Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı
Fərdiyə: Tək və bənzərsiz.
Fərah: Bol, geniç, şən, açıq.
Feray: Parlaq, işıqlı ay.
Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.
Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən.
Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq, parlayan, nurlu.
Füsun: Sehr, əfsun.

G hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Gövhər: Cəvahirat, həyat bəxş edən
Gülçin: Gül dərən
Güləbətin: Hamıdan göyçək
Gülər: Xoşbəxtlik, sevinc
Gülgəz: Al, qırmızı
Gülnaz: Çiçək, gül
Gülşən: Çəmənlik, güllük
Gültəkin: Təravətli, tər-təmiz
Günay: İşıq, nur

Günel: səhər küləyi
Günəş: Səxavət hökmdarı

H hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Qız uşaqlarına qoyulan ən mənalı adlar

Həcər: İgid, mərd qadın
Hicran: Ayrılıq, qoyub getmə
Hökümə: Mühakimə, hakimiyyət
Humay: Xoşbəxtlik gətirən
Hüsniyyə: Gözəllik
Hasna: Çox gözəl qadın.
Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı.
Huri: Cənnət qızı kimi gözəl.
Huriyə: Çox gözəl.
Hülya: Xəyal.
Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl

İ hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

İlahə: ilahi, varlıq
İntizar: Gözləmə, həsrət çəkmə
İradə: Əzmkarlıq, təmkinlik
İrəm:Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça.

J hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Jalə: Şeh, şəbnəm
Jasmin: Gül adı:, Jessamin sözünün arxaik forması, Allahdan hədiyyə

K hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Kəklik: Yaraşıqlı, zirək, incə
Könül: könül, qəlb, ürək
Kövsər: Bol, tükənməz
Kübra: Aristokrat, böyük, kübar

L hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Lalə: Gözəl, qəşəng
Lamiyə: incə və zərif ulduz
Layla: Gecə, gecə anadan olmuş, sevgilim
Ləman: Qaranlıqda işıq
Lətafət: İncəlik, xeyirxahlıq
Leyla: Gecə

M hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Maral: Gözəl, incə
Mariya Yəhudi Sevimli, şirin
Mədinə: Müqəddəs, səcdə olunan
Məhbubə: Sevimli, əziz, çox yaxın
Mehriban: Sədaqətli, xoşxasiyyət, vəfalı, gülərüzlü
Məhsəti: Gözəl, böyük, dahi
Məlahət: Gözəl, incə, cazibədar
Məryəm: Üstün, bakirə
Mərziyə: Məmnun edən, xoşagələn
Məsumə: Pak, təmiz, günahsız
Mətanət: İgidlik, möhkəmlik
Mətləb: Məlum olmıyan, axtarışta olan
Minira Latın Cavanlar
Mirvari: Mirvari, bəzək daşı
Munisə: Mehriban, istiqanlı
Mürən: təmiz, pak

N hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Narmin: Yumşaq, incə, zərif
Natalya Latın Mövlud günündə doğulmuş
Natəvan: Bacarıqsız, taqətsiz
Nazlı: Gözəl, incə
Nazpəri: nazlı pəri, gözəl
Nərgiz Yunan Gözəl, qürurlu
Nəsrin: Dağ çiçəyi
Nəzrin: su zanbağı,tənha çiçək
Nigar: Gözəl, yaraşıqlı, sədaqətli
Nuray: İşıq
Nuridə: Gözümün işığı

P hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Ən populyar qız adları və mənaları

Pakizə: Təmiz, pak
Pəri: Gözəl, füsunkar
Pərvanə: Vəfalı, sədaqətli
Pervin: 7 qardas ulduzdan en balacasi
Pınar: Çeşmə, bulaq

R hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Raisa: Ailəli qadın
Rana: xoş ətirli,gözəl bir gül
Raziyə: Ağıllı, ismətli, gözəl
Rəhilə: Allahın sevimlisi
Rəna: Yaraşıqlı, incə, gözəl
Renata Latın İntibah
Roza Macar Zanbağ və ya qızıl gül
Rufina Yunan tünd sarı saçlı
Rumiyyə: Gözəl, incə qız

S hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Sabina Latın Qədim Italiya mədəniyyətinin nəticəsidir, Sabin tayfası
Salatın: Sultan, səcdə olunan
Şamama: Ətirli
Sara: Xanım
Səbnur: gecə nuru
Sədaqət: Vəfa, etibar
Səfiyyə: Səmimi, seçilmiş dost
Səfurə: Zərif, yaraşıqlı, incə
Səkinə: Sakitlik, dinclik
Səmayə: Uca, yüksək
Şəms: günəş
Sənubər: Ucaboylu, düzqamətli
Sərvinaz: İncə, sehrli,yaraşıqlı
Sevda: Məhəbbət, eşq, sevgi
Sevil: Qoy məni sevsinlər
Sevinc: Sevinc, məhəbbət
Səyyarə: Hərəkət, gəzinti
Sima: Bəniz, üz, çöhrə
Simuzər: Xəzinə, qızıl
Solmaz: Gül, çiçək
Sona: Gözəl
Suad: xöşbəxtlik, səadət
Suğra: Böyük, uca
Sürəyya: Parlaq, incə
Sürmə: Sürmə
Sveta Russia İşıq saçan

T hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Tamara Russia Gözəl qız
Tamilla Fransız İsmətli, gözəl
Təranə: Musiqi, melodiya
Türkan: Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən həyat yoldaşı.

V hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Vəfa: Sədaqət, etibar, inam
Vera Russia Inam, etibarlıq
Vəsilə: Ayrılmaz, qovuşmuş
Vüsalə: sevgi, məhəbbət, səadət

X hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Xalidə: gozel, qəşəng
Xanım: Xanım
Xədicə: Birinci, ilkin
Xumar: Yaraşıqlı, alagözlü
Xuraman: Ucaboylu, incə, qamətli

Y hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Yadigar: Yada salan, xatırlayan
Yasəmən Yunan Göz oxşayan, xoş ətirli
Yeganə: Tək, səmimi
Yəldəm: Tez, çevik.

Z hərfi ilə başlayan qız adları və mənaları

Zarina: qızılı
Zəhra: Parlaq, çiçək
Zəkiyyə: alicenab, gözəl, cazibədar, ağıllı
Zəminə: Zəmanət, təminat
Zərifə: Zərif, incə hərəkət etmək
Zeynəb: Gözəl, yaraşıqlı
Ziba: gözəl
Zirba: uca, hundur
Zivər: Bəzək, daş-qaş
Zübeydə: Çiçək, gül
Züleyxa: Su pərisi
Zümrüd: dəyərli, qiymətli

Məqaləyə emosiya bildir:
emotion
16
emotion
0
emotion
2
emotion
3
emotion
43
emotion
1
emotion
2
Dostlarınla paylaş:
1 il əvvəl
23237 dəfə oxundu
ilk.az-çılar nə deyir?
Fikirlər (4)
Raqil (2 ay əvvəl)
Tewekkur sizlere yaraduclar
Yusif (7 ay əvvəl)
Tşk
Miray (11 ay əvvəl)
Simay
Xatirə (1 il əvvəl)
?